Taxatie

Met een taxatie wordt de waarde van een woning vastgesteld. WM Makelaardij & Taxaties verzorgt taxaties bij de aankoop of verkoop van woningen. Ook verzorgen wij contrataxaties. Met een door ons opgesteld taxatierapport heeft u een officieel document in handen, dat een gegarandeerde waardebepaling bevat.

Taxatie bij aankoop

Met een taxatie wordt de waarde van een woning vastgesteld. De kans is groot dat uw hypotheekverstrekker hier om vraagt als onderbouwing van de hypotheek. Het kan echter ook nuttig zijn een taxatie te laten uitvoeren voordat u de onderhandelingen over de aankoop van een woning aangaat.

De wettelijke beëdigingverplichting voor taxateurs is in 2001 losgelaten. Hiervoor in de plaats kwam in 2004 VastgoedCert wat later is overgegaan naar NRVT, die taxateurs op grond van hun vakbekwaamheid certificeert en registreert. Wij zijn dan ook geregistreerd bij NRVT en bovendien aangesloten bij VastgoedPRO en NWWI.

Voor een taxatie wordt er volgens de richtlijnen naar een groot aantal criteria gekeken, waaronder:

Soort woning Het soort woning
Indeling De grootte, aard en indeling van zowel de woning als het perceel waar de woning op staat.
Afwerking Het niveau van afwerking.
Kwaliteit De architectonische en esthetische kwaliteit van de woning.
Onderhoud De staat van onderhoud en de bouwkundige kwaliteit van de woning en de aanwezige installaties.
Omgeving De ligging en het uitzicht van de woning, voorzieningen in de omgeving en eventuele overlastveroorzakende factoren.
Rechten Eventuele beperkte zakelijke rechten voor de woning en/of de grond.
“Door permanente scholing en kennis van de (lokale) markt bieden wij u een vakkundige taxatie!”
 

Wendy Maas

OPRICHTER / DIRECTEUR

Taxatie bij verkoop en veiling

Taxatie ten behoeve van verkoop komt veelal voor bij woningcorporaties die huurwoningen verkopen ten behoeve van revitalisatie van hun onroerendgoedportefeuille.

Taxatie ten behoeve van veiling kan aan de orde zijn als de hypotheekovereenkomst eenzijdig geschonden wordt en de hypotheekverstrekker overgaat tot executoriale verkoop. Deze taxaties worden vaak uitgevoerd als de woningen nog bewoond zijn. Behalve vakkundigheid komt het hierdoor ook aan op sociale vaardigheden en flexibiliteit. Bij ons gaan mensen vóór bakstenen. Hierdoor  vinden taxaties doorgaans in goede harmonie plaats, met respect voor de betrokkenen en op een moment dat alle partijen schikt. Ook een nauwkeurige terugkoppeling van de taxatieprocedures naar de opdrachtgever krijgt veel aandacht.

Contrataxatie

Een contrataxatie kan nodig zijn om de waardevaststelling van het onroerend goed door een andere partij te toetsen.

Woningeigenaren kunnen een contrataxatie bijvoorbeeld uit laten voeren als zij de WOZ-waarde van de woning, zoals die door de gemeente is bepaald, te hoog vinden, of bij een minnelijke waardering bij een fiscale afwikkeling. Met een door ons opgesteld taxatierapport heeft u een officieel document in handen, dat een gegarandeerde waardebepaling bevat. Hiermee kunt u een beroepszaak goed gefundeerd aangaan.

Wilt u een taxatie laten uitvoeren?

Neem contact met ons op